Analýzy a architektura systémů

Provádíme analýzy systémů, návrhů systémových řešení, architektury a UX.

  • Vylepšíme stávající systémy jak z hlediska lepší ovladatelnosti a work flow, tak i rychlosti a úspěšnosti.
  • Výsledky analýzy ukazují slabá místa a potenciál pro zlepšení.
  • Návrhy řešení a opatření jsou komplexní s ohledem na byznys workflow.
  • Architektura systémů je navržena tak, aby umožnila následný rozvoj a efektivní údržbu.
  • Zpracování schémat v Archimate (diagram, procesy, komunikační - byznysová - technologická architektura)

 

ObjednejteAnalýzy systému